ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 บริษัท วี วิสดอม จำกัด Kerry PTNK000066227XJ 21 ก.ย. 2564
2 บริษัท แอล แอนด์ พี เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด Kerry PTNK000066009P6 20 ก.ย. 2564
3 อนันตชัย วงศ์จักรแก้ว Kerry PTNK000066008TJ 20 ก.ย. 2564
4 คุณกฤติกา ประถมเสาร์ Kerry PTNK0000628696F 14 ก.ย. 2564
5 กนกวรรณ ศรีนุ่น Kerry PTNK000062661DZ 14 ก.ย. 2564
6 ทิวา ดวงแก้ว Kerry PTNK000062662UY 14 ก.ย. 2564
7 มารุต Kerry PTNK0000621492Y 13 ก.ย. 2564
8 ปวีณ์นุช แน่นหนา Kerry PTNK000062150LT 13 ก.ย. 2564
9 อรณิชา เหล่าสุวรรณ Kerry PTNK000061245ZP 10 ก.ย. 2564
10 ณัชฐานันท์ บูรณศีลสุนทร Kerry PWET0000570859Q 09 ก.ย. 2564
11 ณัฐวุฒิ โกฏิแก้ว Kerry PWET000057084VJ 09 ก.ย. 2564
12 Sopita Kerry PTNK000060795L2 09 ก.ย. 2564
13 วิทวัส ไชยวรรณ Kerry PTNK000060370YN 07 ก.ย. 2564
14 ธมน สมัครสโมสร Kerry PTNK000058888B3 03 ก.ย. 2564
15 บริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Kerry PTNK000057893ZL 01 ก.ย. 2564
16 ภาพินี เพ็ชรแก้ว Kerry PTNK000056981YB 30 ส.ค. 2564
17 Somsak Leelang Kerry PTNK000056982CS 30 ส.ค. 2564
18 กานต์รวี Kerry PTNK000056007DZ 27 ส.ค. 2564
19 สำราญ สอนเลิศ Kerry PTNK000055289UN 25 ส.ค. 2564
20 สุมิตรา สุจริตเวสส์ Kerry ON68000165372YP 24 ส.ค. 2564
21 วโรดม หระสิทธิ์ Kerry ON680001653733B 24 ส.ค. 2564
22 ไกรสีห์ กฤษฎาพิพัฒน์ Kerry ON68000165374AE 24 ส.ค. 2564
Engine by shopup.com