ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 คุณชลธิชา บุญลือ Kerry PTNK000143618MH 06 ก.ค. 2565
2 คุณกฤษดา ลีมาสวัสดิ์กุล Kerry PTNK000143612YA 06 ก.ค. 2565
3 คุณณัฐพงศ์ วิทยาภัณฑ์ Kerry PWET000149941YB 05 ก.ค. 2565
4 คุณสันสนีย์ Kerry PWET000149939XD 05 ก.ค. 2565
5 บริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Kerry ON68000481953ZQ 01 ก.ค. 2565
6 บริษัท กู๊ดจ็อบ Kerry PTNK0001423687H 01 ก.ค. 2565
7 คุณวนิดา ชูแก้ว Kerry PTNK000142372GX 01 ก.ค. 2565
8 คุณณัฐพงศ์ วิทยาภัณฑ์ Kerry ON680004819513Y 01 ก.ค. 2565
9 คุณมารุต Kerry PTNK000141553JX 28 มิ.ย. 2565
10 คุณรัชนีกร ตันติโรจนาเมธ Kerry PTNK000141552XS 28 มิ.ย. 2565
11 บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด Kerry PTNK000141550EN 28 มิ.ย. 2565
12 คุณกันยา แช่มประเสริฐ Kerry PWET000146916U8 24 มิ.ย. 2565
13 คุณรัชนีกร ตันติโรจนาเมธ Kerry PWET000146917X4 24 มิ.ย. 2565
14 คุณณัฐธิดา ผดุงพรรค์ Kerry ON6800046942458 24 มิ.ย. 2565
15 คุณกันยา แช่มประเสริฐ Kerry PWET000147310T3 24 มิ.ย. 2565
16 คุณนรินทร์ จิตการค้า Kerry PWET0001473093S 24 มิ.ย. 2565
17 บริษัท เรทโทร เพาเวอร์ จำกัด Kerry ON68000465267DQ 17 มิ.ย. 2565
18 คุณธีรวัฒน์ เหลาคม Kerry PTNK00013879055 16 มิ.ย. 2565
19 คุณกัญจน์ณิชา ปักโคทานัง Kerry PTNK000138789VN 16 มิ.ย. 2565
20 บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด Kerry มารับเอง 15 มิ.ย. 2565
21 คุณสุภัทร Kerry ON68000461783TV 14 มิ.ย. 2565
22 คุณบังอร แก้วมี Kerry ON68000461782EF 14 มิ.ย. 2565
23 คุณสริตา บูรณะสัมฤทธิ Kerry ON68000461781NY 14 มิ.ย. 2565
24 คุณณัฐสุรีย์ ปริญญาคุปต์ Kerry ON68000457927JJ 10 มิ.ย. 2565
25 บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด Kerry ON68000457932E7 10 มิ.ย. 2565
26 ธ.ก.ส.สาขาอำนาจเจริญ Kerry ON68000457934EH 10 มิ.ย. 2565
27 คุณชนิดา ชุ่มจันทร์จิรา Kerry PTNK00013755276 10 มิ.ย. 2565
28 ชัยวุฒิ จันต๊ะนาเขต Kerry PTNK000137554XB 10 มิ.ย. 2565
29 บริษัท กู๊ดจ็อบ Kerry PTNK000137553YW 10 มิ.ย. 2565
30 คุณวโรดม หระสิทธิ์ Kerry ON68000456731LP 10 มิ.ย. 2565
31 บริษัท ไทยเมดิคอลนอร์ทอีสต์ จำกัด Kerry ON68000455545R8 08 มิ.ย. 2565
32 คุณณรงค์เดช รุ่งอรุณวิโรจน์ Kerry ON000455551MR 08 มิ.ย. 2565
33 คุณอัสมาฮ์ จันทร์นวล Kerry PWET000143534PE 07 มิ.ย. 2565
34 คุณพสิษฐ์​ ชวพรทวีสิทธิ์ Kerry PWET000143533CG 07 มิ.ย. 2565
Engine by shopup.com