ลำดับ ชื่อผู้รับสินค้า รูปแบบการจัดส่ง รหัสติดตามสินค้า วันที่ส่ง
1 โน๊ต อนุกูล (ฝ่ายจัดซื้อ) Kerry PTNK0001024836B 28 ม.ค. 2565
2 บจก.วีก้า มอร์ (ไทยแลนด์) Kerry PTNK000102253UX 27 ม.ค. 2565
3 Sirikanj Kerry PTNK000101835UG 26 ม.ค. 2565
4 กานต์รวี Kerry PTNK000101581RZ 25 ม.ค. 2565
5 ศุจิรัตน์ Kerry PTNK000101582ZH 25 ม.ค. 2565
6 ชลธิชา บุญลือ Kerry PTNK00010158536 25 ม.ค. 2565
7 พงษ์กฤษฎ์ เทียนครบ Kerry PTNK00010158342 25 ม.ค. 2565
8 ณรงค์ Kerry PTNK000100818LQ 21 ม.ค. 2565
9 วสันต์ เอื้ออารีย์พิชิต Kerry PTNK0000999068Z 20 ม.ค. 2565
10 กันยารัตน์ สันติกุล Kerry PTNK0001002723C 20 ม.ค. 2565
11 บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด Kerry PTNK000100271XH 20 ม.ค. 2565
12 ธีรพงษ์ เลิศอัศวกร Kerry มารับเอง 18 ม.ค. 2565
13 พุทธิดา สุวรรณชัย Kerry มารับเอง 17 ม.ค. 2565
14 ดลพร แก้วนิตย์ Kerry PTNK0000988817B 14 ม.ค. 2565
15 วิชชุดา ทิพย์วิวัฒน์พจนา Kerry PTNK0000987033G 14 ม.ค. 2565
16 นฤมล ขำละม้าย Kerry PTNK000098701VF 14 ม.ค. 2565
17 ชิษณุ พิชัยบัณฑิตกุล Kerry PTNK000098700TE 14 ม.ค. 2565
18 ภาพินี เพ็ชรแก้ว Kerry ON68000253142DU 13 ม.ค. 2565
19 บัวพันธ์ ศิริราช Kerry มารับเอง 12 ม.ค. 2565
20 บริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Kerry PTNK000096504U3 07 ม.ค. 2565
21 Sirikanj Kerry PTNK000096503XV 07 ม.ค. 2565
22 อิสราพร เกียรติตรงงาม Kerry PTNK0000961447P 06 ม.ค. 2565
23 บริษัท ซึคาทานิ (ประเทศไทย) จำกัด Kerry PTNK000096142ZQ 06 ม.ค. 2565
24 มารุต Kerry PTNK000096147UG 06 ม.ค. 2565
25 บริษัท เรทโทร เพาเวอร์ จำกัด Kerry PUT5000109089J3 06 ม.ค. 2565
26 คุณ พิม Kerry PUT5000109092C6 05 ม.ค. 2565
27 อาณัติ สืบสายเชื้อ Kerry PUT5000109091TP 05 ม.ค. 2565
28 เบญจพร หม่วยนอก Kerry PUT500010909389 05 ม.ค. 2565
Engine by shopup.com