• ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  05 ส.ค. 2563

  2371

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  05 ส.ค. 2563

  2263

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  06 ส.ค. 2563

  1589

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  14 ม.ค. 2564

  1583

 สติ๊กเกอร์กระดาษ ขนาด A4

 • Sale
  ราคา 49.00 บาท
  จาก 55.00 บาท

  30 พ.ย. 2563

  481

 • Sale
  ราคา 49.00 บาท
  จาก 55.00 บาท

  21 ม.ค. 2564

  522

 • ราคา 45.00 บาท
  จาก 45.00 บาท

  19 ม.ค. 2564

  447

 • ราคา 55.00 บาท
  จาก 55.00 บาท

  19 ม.ค. 2564

  419

 • ราคา 18.00 บาท
  จาก 18.00 บาท

  23 ตุลาคม 2563

  2050

 • ราคา 20.00 บาท
  จาก 20.00 บาท

  23 ตุลาคม 2563

  778

 • ราคา 58.00 บาท
  จาก 58.00 บาท

  07 ม.ค. 2564

  242

 • New
  ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  23 เม.ย. 2564

  258

 • ราคา 30.00 บาท
  จาก 30.00 บาท

  23 ต.ค. 2563

  407

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปกันลื่น
  48มม. x 5เมตร
  ราคา 165.00 บาท
  จาก 165.00 บาท

  27 ต.ค. 2563

  284

   

 • ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  11 มี.ค. 2564

  1973

 • ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  11 มี.ค. 2564

  1756

 • ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  11 มี.ค. 2564

  1927

 • Sale

  หมวดหมู่สินค้า : เทปผ้า
  สีสะท้อนแสง
  ราคา 31.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  21 ม.ค. 2564

  3169

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  06 ก.ค. 2563

  1589

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  06 ก.ค. 2563

  1184

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  06 ก.ค. 2563

  1275

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  31 พ.ค. 2564

  1928

 • New
  ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  05 ม.ค. 2564

  213

 • New

  หมวดหมู่สินค้า : สติ๊กเกอร์พาสเทล
  6 แผ่น/แพ็ค
  ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  05 ม.ค. 2564

  209

 • New
  ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  05 ม.ค. 2564

  202

 • New
  ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  05 ม.ค. 2564

  189

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  06 มิ.ย. 2561

  1933

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  13 เม.ย. 2563

  1870

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  06 มิ.ย. 2561

  1458

 • ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  06 มิ.ย. 2561

  1133

 • หมวดหมู่สินค้า : PSK ม้วนเล็ก
  15มม. x 2.5เมตร
  ราคา 30.00 บาท
  จาก 30.00 บาท

  23 เม.ย. 2562

  1120

 • หมวดหมู่สินค้า : PSK ม้วนเล็ก
  15มม. x 2.5เมตร
  ราคา 30.00 บาท
  จาก 30.00 บาท

  23 เม.ย. 2562

  3163

 • หมวดหมู่สินค้า : PSK ม้วนเล็ก
  15มม. x 2.5เมตร
  ราคา 30.00 บาท
  จาก 30.00 บาท

  23 เม.ย. 2562

  4222

 • หมวดหมู่สินค้า : PSK ม้วนเล็ก
  15มม. x 2.5เมตร
  ราคา 30.00 บาท
  จาก 30.00 บาท

  02 ก.ย. 2562

  3381

 • หมวดหมู่สินค้า : แบบม้วน
  ขนาด 5.5x13 ซม.
  ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  18 ต.ค. 2562

  1687

 • หมวดหมู่สินค้า : แบบแผ่น
  4 แผ่น/แพ็ค
  ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  18 ต.ค. 2562

  1494

 • หมวดหมู่สินค้า : เทประวังแตก
  1 ม้วน
  ราคา 42.00 บาท
  จาก 45.00 บาท

  26 มิ.ย. 2563

  1712

 • หมวดหมู่สินค้า : เทประวังแตก
  6 ม้วน
  ราคา 229.00 บาท
  จาก 270.00 บาท

  26 มิ.ย. 2563

  318

 • ราคา 21.00 บาท
  จาก 25.00 บาท

  14 ก.ค. 2563

  2604

 • ราคา 119.00 บาท
  จาก 145.00 บาท

  14 ก.ค. 2563

  308

 • ราคา 21.00 บาท
  จาก 25.00 บาท

  14 ก.ค. 2563

  2173

 • ราคา 119.00 บาท
  จาก 145.00 บาท

  14 ก.ค. 2563

  303

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปโฟมกาวสองหน้า
  หน้ากว้าง 12มม. | 18มม. | 24มม.
  ราคา 30.00 บาท
  จาก 30.00 บาท

  08 ม.ค. 2564

  1690

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปโฟมกาวสองหน้า
  หน้ากว้าง 12มม. | 18มม. | 24มม.
  ราคา 55.00 บาท
  จาก 55.00 บาท

  08 ม.ค. 2564

  1890

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปโฟมกาวสองหน้า
  หน้ากว้าง 12มม. | 18มม. | 24มม.
  ราคา 30.00 บาท
  จาก 30.00 บาท

  08 ม.ค. 2564

  1933

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปโฟมกาวสองหน้า
  หน้ากว้าง 12มม. | 18มม. | 24มม.
  ราคา 55.00 บาท
  จาก 55.00 บาท

  08 ม.ค. 2564

  2017

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปใส
  18มม. x 30 หลา
  ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  04 มิ.ย. 2562

  679

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปใส
  18มม. x 30 เมตร
  ราคา 45.00 บาท
  จาก 45.00 บาท

  07 เม.ย. 2564

  1135

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปใส
  18มม. x 30 หลา
  ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  04 มิ.ย. 2562

  961

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปใส
  12มม. x 30 หลา
  ราคา 25.00 บาท
  จาก 25.00 บาท

  04 มิ.ย. 2562

  835

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปใส
  18มม. x 30หลา
  ราคา 12.00 บาท
  จาก 12.00 บาท

  26 มิ.ย. 2563

  973

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปใส
  12มม. x 30หลา (12 ม้วน)
  ราคา 80.00 บาท
  จาก 80.00 บาท

  07 เม.ย. 2563

  978

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปใส
  24มม. x 36หลา (6 ม้วน)
  ราคา 90.00 บาท
  จาก 90.00 บาท

  07 เม.ย. 2563

  2684

 • หมวดหมู่สินค้า : เทปใส
  12มม. x 30 หลา (6ม้วน)
  ราคา 45.00 บาท
  จาก 45.00 บาท

  07 เม.ย. 2563

  2525

 • หมวดหมู่สินค้า : สีธรรมดา
  ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  14 ก.ค. 2563

  2289

 • หมวดหมู่สินค้า : สีธรรมดา
  ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  14 ก.ค. 2563

  2089

 • หมวดหมู่สินค้า : สีธรรมดา
  ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  14 ก.ค. 2563

  3076

 • หมวดหมู่สินค้า : สีธรรมดา
  สีดำ
  ราคา 35.00 บาท
  จาก 35.00 บาท

  14 ก.ค. 2563

  4397

 • ราคา 12.00 บาท
  จาก 15.00 บาท

  10 ก.ค. 2563

  882

 • ราคา 22.00 บาท
  จาก 25.00 บาท

  10 ก.ค. 2563

  792

 • หมวดหมู่สินค้า : กาวสองหน้า
  12มม. x 10เมตร
  ราคา 30.00 บาท
  จาก 30.00 บาท

  13 ก.พ. 2562

  2398

 • หมวดหมู่สินค้า : กาวสองหน้า
  19มม. x 10เมตร
  ราคา 40.00 บาท
  จาก 40.00 บาท

  13 ก.พ. 2562

  3561

 • หมวดหมู่สินค้า : ขาตั้งโบว์ชัวร์
  พร้อมสติ๊กเกอร์ตาไก่
  ราคา 49.00 บาท
  จาก 60.00 บาท

  15 เม.ย. 2563

  1147

 • หมวดหมู่สินค้า : เครื่องตัดเทป
  พร้อมเทป OPP ระวังแตก 1 ม้วน
  ราคา 50.00 บาท
  จาก 50.00 บาท

  26 พ.ย. 2563

  896

 • ราคา 69.00 บาท
  จาก 120.00 บาท

  30 ต.ค. 2562

  1305

 • ราคา 350.00 บาท
  จาก 350.00 บาท

  02 มิ.ย. 2564

  6779

 

DIYไอเดีย ใครทำก็สนุก

 การ์ดเชิญ ice-cream สีหวาน

การ์ดเชิญ ice-cream สีหวาน

ไอเดีย D.I.Y จากเทปใสกาวสองหน้า.. ใครกำลังมองหาไอเดียทำการ์ดเชิญใหม่ๆ เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร นี่เลย! การ์ดเชิญรูปไอศกรีมสีหวานๆ เห็นแล้วชื่นใจ หายร้อน ใครสนใจทำแนะนำให้ใช้ เทปใสกาวสองหน้า คร๊อคโค่ ที่ใช้ง่ายเพราะไม่ต้องเสียเวลาลอกกระดาษ ติดประกบการ์ดสองด้านเข้าด้วยกันได้เลยทันที สะดวก เร็วทันใจ การ์ดสวยแน่นอน!!

เปลี่ยนลุ๊คเก้าอี้ไม้ตัวเดิมด้วยเทปผ้าคร็อคโค่

เปลี่ยนลุ๊คเก้าอี้ไม้ตัวเดิมด้วยเทปผ้าคร็อคโค่

Croco Neon Cloth Tape Stool ใครกำลังเบื่อๆเฟอร์นิเจอร์ตัวเก่า ลองไอเดียนี้ดูค่ะ ใช้เทปผ้าสี Neon สุดจี๊ดของ Croco เปลี่ยนลุ๊คให้เก้าอี้ดูมีชีวิตชีวาได้ทันตา เป็นไอเดียง่ายๆที่เพิ่มสีสันให้กับบ้านได้ดีทีเดียว เทปผ้าญี่ปุ่นคร็อคโค่กาวไม่เยิ้ม เนื้อเนียนละเอียดสุดๆ

DIY Pastel Bunting

DIY Pastel Bunting

มี DIY ไอเดียทำธงปาร์ตี้พาสเทล จากสติ๊กเกอร์พาสเทลคร็อคโค่มาฝากค่ะ จะเอาไว้ตกแต่งกรอบรูป หรือทำเป็น cake topper ก็ได้นะคะ แค่หาเชือกสวยๆ แล้วพับครึ่งสติ๊กเกอร์วงกลมลงบนเชือก เว้นระยะห่างเท่าๆกัน แค่นี้ก็จะได้ bunting น่ารักๆไว้ห้อยตกแต่งแล้ว^^

Croco สติ๊กเกอร์ เทปกาว อุปกรณ์ DIY เครื่องเขียนต่างๆ

สติกเกอร์ เทป ของตกแต่งหลากหลายชนิตที่มีความสวยงาม น่ารักแบบไม่เหมือนใคร

Engine by shopup.com